Home / *******SPIRITUAL (page 3)

*******SPIRITUAL

TANDA-TANDA KEMATIAN UNTUK ORANG ISLAM

Apabila tajuk ini dihuraikan maka ramai dikalangan kita sukar untuk membaca disebabkan ketakutkan penghuraian ini akhirnya MATI. Firman Allah SWT; Bermaksud; “Bagaimana kamu kufur (ingkar) dengan Allah dan adalah kamu itu mati maka kamu dihidupkan, kemudian kamu dimatikan kemudian kamu dihidupkan kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan” (Surah Al-Baqarah : Ayat 28) …

Read More »

WASIAT NABI MUHAMMAD SAW KEPADA SAYIDINA ALI AS

Bismillahir-Rahmanir Rahim Ahmad berkata: ‘Umru bin Hafs dan Abu Nasr telah memberitahu kami daripada Muhammad bin al-Haitham daripada Ishaq bin Najih daripada Husaib daripada Mujahid daripada al-Khudri berkata: Rasulullah s.a.w telah berwasiat kepada Ali a.s dan bersabda: Wahai Ali, apabila pengantin perempuan memasuki rumah anda, maka cabutlah kasutnya ketika beliau …

Read More »

KISAH TIGA PENGEMBARA

Ada tiga orang pengembara yang sedang melakukan peijalanan bersama. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Mereka bergegas mencari tempat untuk berlindung. Kebetulan mereka melewati sebuah gua. Tanpa pikir panjang, mereka langsung memasuki gua tersebut. Namun, derasnya hujan ternyata menggulirkan sebongkah batu besar yang kemudian menutupi mulut gua. Ketiga …

Read More »

MALU KEPADA ALLAH SWT

Suatu hari datang seorang wanita pada Rasulullah saw.,”Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar. Maka, berwasiatlah padaku.” Rasulullah saw berkata, “bertaubatlah pada Allah.” Wanita itu berkata lagi, “tapi bumi telah menjadi saksi atas dosa-dosaku, sebab aku melakukan dosa-dosa di atasnya. Di hari kiamat nanti ia akan menjadi saksi atas …

Read More »

PENUNGGANG KUDA

Dalam suatu riwayat, AbduUah bin Mubaraq melihat seekor kuda perang di sebuah pasar. Kuda tersebut dijual dengan harga empat puluh dirham. Melihat hal itu Abdullah menanggapi, “alangkah murahnya kuda ini.” Kemudian si penjual kuda mengutarakan bahwa kuda tersebut memilki banyak cela. Maka Abdullah bertanya, “apa cacat kuda ini?” Si penjual …

Read More »

RIDHO ALLAH SWT

Ibnu Abbas menuturkan, bahwasannya ada seorang Ahli Kitab yang datang menemui Rasulullah SAW. Dan berkata, ” wahai Abal Qasim, bukankah engkau pernah berkata kalau ahli surga itu makan dan minum?” Rasulullah saw menjawab,”benar! Demi Dzat yang diriku ada adalam kekuasaan-Nya, sungguh tiap orang dari ahli surga diberi kemampuan seratus orang …

Read More »

SALAM KEPADA PENGHUNI KUBUR

Syekh Abu Muhammad bin AbduUah bin Fadhl menceritakan bahwa Auza’i berkata bahwasannya suatu hari Maisyarah bin Hunais melewati kuburan dan berucap, “semoga keselamatan senantiasa tercurah pada kalian, hai penghuni kubur. Kalian bagi kami adalah orang-orang yang mendahului. Sedang kami bagi kalian adalah orang-orang yang tertinggal. Semoga Allah senantiasa membelas-kasihani kami …

Read More »

MENAHAN LAPAR KARENA MENGHORMATI TAMU

Pada suatu malam, ketika Rasulullah saw. tengah berkumpul dengan para sahabat, datanglah seseorang yang tengah kelaparan. Rasulullah lalu menanyakan kepada istrinya apakah ada sesuatu yang bisa diberikan kepada orang yang kelaparan itu. Namun, saat itu, Rasulullah sama sekali tidak punya persediaan makanan. Akhirnya, Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, barangkali ada …

Read More »

BUAH APEL DAN WANITA CACAT

Seorang lelaki yang saleh bernama Tsabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh ke luar pagar sebuah kebun buah-buahan. Melihat apel yang merah ranum itu tergeletak di tanah terbitlah air liur Tsabit, terlebih-lebih di hari yang sangat panas dan di tengah rasa lapar …

Read More »

TAUBATNYA IBRAHIM BIN ADAM

Hal-ikhwal taubatnya Ibrahim bin Adham yakni ketika suatu hari ketika ia keluar rumah untuk berburu. Di tengah perjalanan ia berhenti untuk beristirahat. Lalu dibuka bekal bawaannya untuk dimakan. Tiba-tiba datang seekor burung gagak mengambil roti perbekalan itu dan membawanya terbang. Ibrahim bin Adham heran melihat kejadian aneh itu. Segera ia …

Read More »