Home / *******SPIRITUAL (page 2)

*******SPIRITUAL

SEGELAS AIR DARI IBLIS

” …sesungguhnya aku tadi berpaling dari iblis dan menolak mengucapkan kalimat yang ia ajarkan kepadaku. Aku tidak menolak kalimat syahadat yang kalian tuntun agar kubaca.” Abu Zakaria Al-Zahid adalah salah seorang sufi dari tanah Arab. Tatkala ia mendekati ajalnya, ia tengah mengalami sakit panas, sehingga ia sering kali tidak sadarkan …

Read More »

MENANGIS DI HARI RAYA

“… aku ini hanyalah seorang hamba yang diberi perintah oleh Allah agar beramal untukNya. Aku telah melakukan banyak amalan. Tetapi, aku tak tahu apakah amalanku itu Ia terima ataukah tidak?” Sahl bin Abdullah Al-Tustari adalah salah seorang sufi dari Mesir. Nama lerigkapnya adalah Abu Muhammad Sahl bin Abdullah Al-Tustari. Dia …

Read More »

PERTOLONGAN PARA NABI

“… aku tidak memerlukan lagi sepotong roti darimu. Sebab, aku telah memperoleh penolong sebanyak dua puluh empat ribu nabi hanya karena sepotong roti itu.” Al-Junaidi Al-Baghdadi, adalah salah seorang sufi terkenal dari Nehawand, Baghdad. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Al-Junaidi bin Muhammad bin Al-Junaid Al-Khazaz Al-Qawariri Al-Nehawandi. Ia masih merupakan …

Read More »

UJIAN UNTUK NABI MUSA

“Tuhanmu telah mengutus kami untuk mengujimu. Apakah engkau bersabar dengan ketetapan Allah ataukah tidak. Oleh karena itu, kami datang kepadamu menyerupai burung elang dan burung putih yang kecil seperti ini.” Rasulullah Saw. pernah bersabda: ’’Sesungguhnya balasan yang besar itu bersama sebuah musibah yang besar pula. Sesungguh¬nya Allah Yang Mahatinggi, jika …

Read More »

NABI MUHAMMAD SAW DI SEBUTKAN DI DALAM KITAB HINDU

KALKY AUTAR New Delhi, India. Seorang professor bahasa dari ALAHABAD UNIVERSITY INDIA dalam salah satu buku terakhirnya berjudul “KALKY AUTAR” (Petunjuk Yang Maha Agung) yang baru diterbitkan memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan kalangan intelektual Hindu. Sang professor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah, mengajak para penganut Hindu untuk segera …

Read More »

HADIS MUBAHALAH ( dialog nabi muhammad saw dg pemuka kristen )

Hadis Mubahalah Bismillaahi r-Rahmani r-Rahim Abu Bakr bin Muhammad bin Ibrahim al-‘Allaf al-Hamdani di Hamadan telah memberitahu aku berkata: Abdullah bin Ja’far bin Muhammad bin Ja’far bin Musa bin Syazan al-Bazzaz telah memberitahu kami dengan katanya: Abu Abdullah al-Husain bin Muhammad bin Sa’id al-Bazzaz yang dikenali dengan Ibn al-Matbaqi, dan …

Read More »

TAFSIR SURAT AL-JUM’AH AYAT 9-10DAN KELEBIHAN MALAM JUM’AT

TAFSIR Surah al-Jumu’at AYAT 9 – 10 Diriwayatkan daripada Jabir al-Ja’fi berkata: Pada suatu malam aku berada di sisi Abu Ja’far a.s. Aku membaca ayat dalam Surah al-Jumu’at (62) :9-10 “Wahai mereka yang beriman,apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu (fa-s’au) kepada mengingati Allah (zikri l-Lahi)”. …

Read More »

PERCAKAPAN JIN TENTANG KENABIAN NABI MUHAMMAD SAW

Abu Muhammad daripada Sabah al-Mazni daripada al-Harith bin al-Hasirah daripada al-Asbagh bin Nabatah sesungguhnya beliau berkata: Kami berada bersama-sama Amir al-Mukminin Ali bin Abu Talib a.s pada hari Jumaat di Masjid selepas solat Asar. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang tinggi, kelihatan seperti seorang Badwi. Lalu memberi salam kepadanya. Ali a.s …

Read More »

DIALOG RASULULLOH SAW DENGAN YAHUDI

Beberapa Persoalan Yahudi Kepada Rasulullah S.A.W Dan Jawapannya Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Beliau (al-Mufid) berkata: Abd al-Rahman bin Ibrahim telah memberitahu kami, al-Husain bin Mihran telah memberitahu kami, al-Husain bin Abdullah telah memberitahuku daripada bapanya daripada datuknya daripada Ja’far bin Muhammad a.s daripada bapanya daripada datuknya al-Husain bin Ali bin Abu …

Read More »