Tidak ada kiriman yang ditampilkan

Amalan benteng goib sapu jagat versi kejawen

kun fayakun slamet rahayu sangking pangadikaning allah, luputa senjata utawa luputa ing bilahi kabeh, lailahailallah muhamadurosulullah. sibi yung ana ing ngarepku si bapa ana...