Ajian si pecut kencono

solusi buat yg lgi sakit hati. bismillah'hirahman'nirahim sun matek ajiku si pecut kencono kang katampar saka rikmo dak sabetake gunung gugruk watu gempur sagara asat dak sabetake atine...