YANG DIHARAP HANYA SYAFA'AT DARI RASULULLAH SAW

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Orang-orang berkata : "Wahai Rasulullah, apakah kami melihat Tuhan kami pada hari Qiyamat ?" Beliau ...