Home / MENYAMBUT DATANGNYA RAMADHAN

MENYAMBUT DATANGNYA RAMADHAN

Menyambut Datangnya Ramadhan

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yg banyak menganugerahkan rahmat di bulan suci Ramadhan sebagai bulan yg paling mulia dari bulan-bulan yg lain. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan segenap sahabatnya serta seluruh kaum Muslimin yg mengikutinya. Amma ba’du. Wahai …

Read More »