Home / KIDUNG RUMEKSO ING WENGI

KIDUNG RUMEKSO ING WENGI

Kidung rumekso

Ana kidung rumekso ing wengi Teguh hayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jim setan datan purun paneluhan tan ana wani niwah panggawe ala gunaning wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami guna duduk pan sirno Sakehing lara pan samya bali Sakeh ngama pan sami …

Read More »