Home / 4 IMAM TERULUNG

4 IMAM TERULUNG

4 Imam Terulung

Imam Ahmad Bin Hambal Dicambuk Dan Dipenjarakan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau adalah Imam yang keempat dari fuqahak Islam. Beliau memiliki sifat-sifat yang luhur dan tinggi. Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164H. Beliau termasyhur dengan nama datuknya Hambal, kerana datuknya lebih masyhur …

Read More »